Profesionální grafika, ikony, tiskové šablony, pozadí, vektory a další

3D masivní styly pro Photoshop 64 Kč

3D masivní styly pro Photoshop

Admin
  • Originalita
  • Zpracování
Sponzorované odkazy:


SOLID Photoshop Styly

SOLID Photoshop vrstvy Styly jsou nejlepší pro vaše tituly, knoflíky, tvary, styly atd. jsou použitelné pro jakýkoliv text, stejně jako u tvarů nebo tlačítka.
SOLID Styles – Vlastnosti

Všechny styly jsou tvořeny pouze 1 vrstva
Použitelné s pouhým jedním kliknutím
Jedinečný vzhled a čistý design
Může být použit všude
ASL a PSD souborů včetně

Aplikování stylů – Snadno a rychle

Chcete-li začít používat tyto styly jen poklepejte na soubor 3D-solid-styles.asl.
Nyní se podívejte na paletu stylů ve Photoshopu a měli byste vidět, že 10 nových unikátní styl.
Chcete-li použít styl vyberte si text nebo tvar a jednoduše klikněte na styl, který ji.

Pokud nechcete mít zájem o instalaci kompletního balení do Photoshopu, stačí přetáhnout jeden z textu z přiloženého souboru PSD Vašeho návrhu a upravit.
SOLID Styles – obsahuje ZIP

ASL soubor s 10 stylů
PSD soubor všech použitých stylů
Read.me soubor s informací o použité ZDARMA písmu a stručná příručka (doc a pdf)

SOLID Photoshop Styles

SOLID Photoshop Layer Styles are the best for your titles, buttons, shapes, etc. Styles are usable for any Text as well as on Shapes or Buttons.
SOLID Styles – Features

All styles are made of 1 layer only
Applicable with just one click
Unique look and clean design
Can be used anywhere
ASL and PSD files included

Applying Styles – Quick and Easy

To start using these styles just double click the file 3d-solid-styles.asl.
Now look at the Style Palette in Photoshop and You should see there 10 new unique styles.
To Apply the Style just select your text or shape and simply click on the Style to apply it.

If you don’t have interest about install the complete pack into your Photoshop, You can just drag and drop one of the text from the included PSD file to your Design and edit it.
SOLID Styles – ZIP includes

ASL file with 10 styles
Layered PSD file with all styles used
Read.me file with info on used FREE font and quick guide (doc and pdf)

468 ad

Přidejte komentář

Vyberte hodnocení