Profesionální grafika, ikony, tiskové šablony, pozadí, vektory a další

Hororové styly pro Photoshop 64 Kč

Hororové styly pro Photoshop

Admin
  • Originalita
  • Zpracování
Sponzorované odkazy:


8 Photoshop Styly vrstev – Horor

Horor – Photoshop styly vrstev, jsou to nejlepší pro své tituly, knoflíky, tvary, styly atd. jsou použitelné pro jakýkoliv text, a to také vypadá perfektně na tvary nebo tlačítka.

Tento balíček přichází s bonus (horor Eyes – Používá se v náhledu)
8 Horor Photoshop Styly vrstev – Vlastnosti

Všechny styly jsou tvořeny pouze 1 vrstva
BONUS – Horor oči grafika v ceně (velké a malé varianty)
Použitelné pouze s jedním klepnutím
Unikátní vzhled a čistý design
Může být použit kdekoliv, ale nejlepší výsledek s tmavým pozadím, jak je patrné z náhledu
ASL a PSD souborů včetně
Všechny použité fonty jsou zdarma. Odkazy na stažení zahrnuty v souboru Read.me

Použití stylů – rychlé a snadné

Chcete-li začít používat tyto styly jen dvakrát klikněte na soubor 8-horror-styles.asl.
Nyní se podívejte na paletu stylů ve Photoshopu a měli byste vidět tu 8 nových unikátní styl.
Chcete-li použít styl vyberte si text nebo tvar a klikněte na styl, který ho.

Pokud nechcete mít zájem o instalaci kompletního balení do Photoshopu, stačí přetáhnout jeden z textu z přiloženého souboru PSD Vašeho návrhu a upravit.

8 Photoshop Layer Styles – Horror

Horror – Photoshop layer styles are the best for your titles, buttons, shapes, etc. Styles are usable for any Text and it also looks perfect on Shapes or Buttons.

This Pack comes with BONUS (Horror Eyes – Used in preview image)
8 Horror Photoshop Layer Styles – Features

All styles are made of 1 layer only
BONUS – Horror Eyes graphics included (big and small variant)
Applicable with just one click
Unique look and clean design
Can be used anywhere, but the best result is with dark background as seen on preview image
ASL and PSD files included
All used fonts are FREE . Download links included in Read.me file

Applying Styles – Quick and Easy

To start using these styles just double click the file 8-horror-styles.asl.
Now look at the Style Palette in Photoshop and You should see there 8 new unique styles.
To Apply the Style just select your text or shape and simply click on the Style to apply it.

If you don’t have interest about install the complete pack into your Photoshop, You can just drag and drop one of the text from the included PSD file to your Design and edit it.

468 ad

Přidejte komentář

Vyberte hodnocení