Profesionální grafika, ikony, tiskové šablony, pozadí, vektory a další

Kovové styly pro Photoshop – část 2 96 Kč

Kovové styly pro Photoshop – část 2

Admin
  • Originalita
  • Zpracování
Sponzorované odkazy:


Nový kovový Photoshop Styly vrstev – část 2

20 metalíza – Photoshop styly vrstev – část II jsou nejlepší pro své tituly, knoflíky, tvary, styly atd. jsou použitelné pro jakýkoliv text, a to také vypadá perfektně na tvary nebo tlačítka.

Kovové Photoshop Styl vrstvy – Část 2 – Vlastnosti

Všechny styly jsou tvořeny pouze 1 vrstva
20 unikátní styl
Použitelné s pouhým jedním kliknutím
Jedinečný vzhled a čistý design
Může být použit všude
ASL a PSD souborů včetně

Použití Kovové Styles – Snadno a rychle

Chcete-li začít používat tyto styly jen poklepejte na soubor kovové-styly-2.asl.
Nyní se podívejte na paletu stylů ve Photoshopu a měli byste vidět, že 20 nových unikátní styl.
Chcete-li použít styl vyberte si text nebo tvar a jednoduše klikněte na styl, který ji.

Pokud nechcete mít zájem o instalaci kompletního balení do Photoshopu, stačí přetáhnout jeden z textu z přiloženého souboru PSD Vašeho návrhu a upravit.
Kovové Photoshop Styl vrstvy – Část 2 – ZIP obsahuje

ASL soubor s 20 stylů
PSD soubor všech použitých stylů
Read.me soubor s informací o použité písmo v náhledu a rychlý návod (doc a pdf)

New Metallic Photoshop Layer Styles – Part 2

20 Metallic – Photoshop layer styles – part II are the best for your titles, buttons, shapes, etc. Styles are usable for any Text and it also looks perfect on Shapes or Buttons.

Metallic Photoshop Layer Styles – Part 2 – Features

All styles are made of 1 layer only
20 Unique Styles
Applicable with just one click
Unique look and clean design
Can be used anywhere
ASL and PSD files included

Applying Metallic Styles – Quick and Easy

To start using these styles just double click the file metallic-styles-2.asl.
Now look at the Style Palette in Photoshop and You should see there 20 new unique styles.
To Apply the Style just select your text or shape and simply click on the Style to apply it.

If you don’t have interest about install the complete pack into your Photoshop, You can just drag and drop one of the text from the included PSD file to your Design and edit it.
Metallic Photoshop Layer Styles – Part 2 – ZIP includes

ASL file with 20 styles
Layered PSD file with all styles used
Read.me file with info on used font in the preview and a quick guide (doc and pdf)

468 ad

Přidejte komentář

Vyberte hodnocení