Profesionální grafika, ikony, tiskové šablony, pozadí, vektory a další

Laboratoř – styly pro Photoshop 64 Kč

Laboratoř – styly pro Photoshop

Admin
  • Originalita
  • Zpracování
Sponzorované odkazy:


Laboratorní Photoshop styly vrstev

Laboratorní Photoshop styly vrstev, jsou to nejlepší pro své tituly, knoflíky, tvary, styly atd. jsou použitelné pro jakýkoliv text, a to také vypadá dobře na tvary nebo tlačítka.
Laboratorní Photoshop Styly vrstev – Vlastnosti

Všechny styly jsou tvořeny pouze 1 vrstva
unikátní styl
Použitelné s pouhým jedním kliknutím
Jedinečný vzhled a čistý design
Může být použit všude
ASL a PSD souborů včetně

Použití Laboratorní Styles – Snadno a rychle

Chcete-li začít používat tyto styly jen poklepejte na soubor laboratorních Photoshop styles.asl.
Nyní se podívejte na paletu stylů ve Photoshopu a měli byste vidět tu 8 nových unikátní styl.
Chcete-li použít styl vyberte si text nebo tvar a jednoduše klikněte na styl, který ji.

Pokud nechcete mít zájem o instalaci kompletního balení do Photoshopu, stačí přetáhnout jeden z textu z přiloženého souboru PSD Vašeho návrhu a upravit.
Laboratorní Photoshop Styly vrstev – ZIP obsahuje

ASL soubor s 8 styly
PSD soubor všech použitých stylů
Read.me soubor s informací o použité fonty zdarma v náhledu a rychlý návod (doc a pdf)

Laboratory Photoshop Layer Styles

Laboratory Photoshop layer styles –are the best for your titles, buttons, shapes, etc. Styles are usable for any Text and it also looks good on Shapes or Buttons.
Laboratory Photoshop Layer Styles – Features

All styles are made of 1 layer only
Unique Styles
Applicable with just one click
Unique look and clean design
Can be used anywhere
ASL and PSD files included

Applying Laboratory Styles – Quick and Easy

To start using these styles just double click the file laboratory-photoshop-styles.asl.
Now look at the Style Palette in Photoshop and You should see there 8 new unique styles.
To Apply the Style just select your text or shape and simply click on the Style to apply it.

If you don’t have interest about install the complete pack into your Photoshop, You can just drag and drop one of the text from the included PSD file to your Design and edit it.
Laboratory Photoshop Layer Styles – ZIP includes

ASL file with 8 styles
Layered PSD file with all styles used
Read.me file with info on used free fonts in the preview and a quick guide (doc and pdf)

468 ad

Přidejte komentář

Vyberte hodnocení