Profesionální grafika, ikony, tiskové šablony, pozadí, vektory a další

Pohádkové a komiksové styly písma pro Photoshop 80 Kč

Pohádkové a komiksové styly písma pro Photoshop

Admin
  • Originalita
  • Zpracování
Sponzorované odkazy:


Cartoon a Comic Book Photoshop styly

Cartoon a Comic – Photoshop styly vrstev, jsou to nejlepší pro své tituly, knoflíky, tvary, styly atd. jsou použitelné pro jakýkoliv text, stejně jako u tvarů nebo tlačítka.
Cartoon a Comic Book Photoshop Styles – vlastnosti

Všechny styly jsou tvořeny pouze 1 vrstva
Použitelné pouze s jedním klepnutím
Unikátní vzhled a čistý design
Může být použit kdekoliv
ASL a PSD souborů včetně

Použití stylů – rychlé a snadné

Chcete-li začít používat tyto styly jen dvakrát klikněte na soubor animovaných filmů a komedií, styles.asl.
Nyní se podívejte na paletu stylů ve Photoshopu a měli byste vidět, že 10 nových unikátní styl.
Chcete-li použít styl vyberte si text nebo tvar a klikněte na styl, který ho.

Pokud nechcete mít zájem o instalaci kompletního balení do Photoshopu, stačí přetáhnout jeden z textu z přiloženého souboru PSD Vašeho návrhu a upravit.
Cartoon a Comic Book Photoshop Styles – obsahuje ZIP

ASL soubor s 10 stylů
PSD soubor všech použitých stylů
Read.me soubor s informací o použité fonty a rychlý návod (doc a pdf)

Cartoon and Comic Book Photoshop Styles

Cartoon and Comic – Photoshop layer styles are the best for your titles, buttons, shapes, etc. Styles are usable for any Text as well as on Shapes or Buttons.
Cartoon and Comic Book Photoshop Styles – Features

All styles are made of 1 layer only
Applicable with just one click
Unique look and clean design
Can be used anywhere
ASL and PSD files included

Applying Styles – Quick and Easy

To start using these styles just double click the file cartoon-and-comic-styles.asl.
Now look at the Style Palette in Photoshop and You should see there 10 new unique styles.
To Apply the Style just select your text or shape and simply click on the Style to apply it.

If you don’t have interest about install the complete pack into your Photoshop, You can just drag and drop one of the text from the included PSD file to your Design and edit it.
Cartoon and Comic Book Photoshop Styles – ZIP includes

ASL file with 10 styles
Layered PSD file with all styles used
Read.me file with info on used fonts and quick guide (doc and pdf)

468 ad

Přidejte komentář

Vyberte hodnocení